• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

W niedzielę 27 listopada w kościele katolickim rozpoczął się adwent, czyli czas przygotowania do Bożego Narodzenia.

Szczególną mszą w tym czasie są roraty. To msza św. odprawiana ku czci Maryi Panny, na pamiątkę tego, że przyjęła nowinę zwiastującą fakt, że zostanie matką Jezusa. Rozpoczyna się przy wyłączonych światłach,  a mrok kościoła rozpraszają  jedynie  świece i lampiony przyniesione  przez  wiernych.  Dzieci idą w  procesji do ołtarza z lampionami
w ręku.

Pierwszego dnia ksiądz proboszcz przypomniał, że adwent ma podwójne zadanie do spełnienia: pierwsze zadanie dotyczy zapowiedzi powtórnego przyjścia Chrystusa na końcu świata i przygotowuje nas do tego ostatecznego z Nim spotkania. Drugie natomiast to przygotowanie ludzi wierzących na święta Bożego Narodzenia, na tę wielką tajemnicę, gdzie Bóg staje się człowiekiem i przychodzi do człowieka.

Hasłem rorat w tym roku jest przesłanie: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię”. Nawiązuje ono do rozpoczętego adwentem nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego, którego  myślą  przewodnią są słowa  „Idźcie i głoście”. Ten   nakaz   misyjny   Chrystusa   wypełnia   wiele   osób  zaangażowanych  w  różnych   wspólnotach,  fundacjach
i stowarzyszeniach, których działalność przybliżą nam roraty. Zobaczymy, jak różne formy może przybrać głoszenie Ewangelii i do jak wielu ludzi i miejsc na świecie ona dociera. Przez dwadzieścia kolejnych dni adwentu dzieci będą otrzymywać naklejki związane z tą działalnością/misją, aby ułożyć mapę świata i odbyć ciekawą podróż, która zaprowadzi je do Betlejem na spotkanie z Jezusem.

W naszym kościele możemy modlić się na roratach

od poniedziałku do piątku o godz. 17.00 oraz we wtorki i czwartki o 6.30 rano.