• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

Rozpoczęliśmy czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu, czas pokuty, odwrócenia się od grzechu i ponownego nawrócenia. 

Wykorzystajmy te dni na oczyszczenie naszych serc, na zbliżenie się do Boga. Szczególnie zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: Drodze Krzyżowej w każdy piątek o 16.30 i 18.30, a także Gorzkich Żalach we wszystkie niedziele Wielkiego Postu o 15.15. Pamiętajmy także w tym szczególnym czasie o spowiedzi świętej.

„Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy” (Dz 3,19-21)