• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

... rozpoczęła się w parafiach archidiecezji poznańskiej, także w naszej.

W tym roku ofiary z akcji zostaną przekazane na misyjne dzieło prowadzone wśród Indian przez polskich misjonarzy franciszkanów w Argentynie. Od trzech lat w parafii w Puerto Libertad prowadzona jest  pierwsza ewangelizację Indian. Podczas ostatnich świąt Bożego Narodzenia ochrzcili 30 Indian w różnym wieku. Zostali oni przygotowani do przyjęcia chrztu przez parafialnych katechistów. Aby kontynuować to misyjne dzieło potrzeba wykształcić kolejnych katechistów, zakupu materiałów duszpasterskich i żywności dla Indian.

Akcja „Woreczek Ryżu” ma trzy wymiary:

  1. postu – w wybranym dniu woreczek ryżu staje się jedynym posiłkiem,
  2. modlitwy – wspominamy w modlitwie młodych prosząc o łaskę wiary,
  3. jałmużny – pieniądze, które przeznaczylibyśmy na posiłki, składamy jako ofiarę.

Ważne, aby nie zatracić żadnego z powyższych wymiarów. Nie są ważne wyłącznie złożone ofiary, ale również wymiar modlitwy i postu.

Szczegółowe informacje na temat akcji dostępne na stronie: www.jordan-poznan.pl

Włączmy się w to piękne dzieło pomocy bliźniemu.

Woreczki, podobnie jak w ubiegłym roku, dostępne przy bocznym ołtarzu.