• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

25 marca br. grupa parafian podjęła kolejną Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.

Tekst modlitwy codziennej:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu
– proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem,
a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady.
Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.