• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

12 listopada grupa parafian razem z ks. proboszczem uczestniczyła w III Forum Ewangelizacyjnym w Poznaniu, którego organizatorem była Fundacja Pro Publico, wspierana przez Szkołę Nowej Ewangelizacji „Wspólnota św. Barnaby”.

Celem forum, jak napisał zapraszając na nie bp Damian Bryl, było „ukazanie, jak ważnym elementem w zaangażowaniu parafialnym jest stała formacja duchowa oraz prezentacja różnorodnych wymiarów formacji”.

Forum rozpoczęło się o godz. 9.00 półgodzinnym wielbieniem.

Podczas konferencji i krótkich prelekcji przybliżono uczestnikom poszczególne wymiary formacji: biblijnej, eucharystycznej, liturgicznej, wspólnotowej, służby, misyjnej, doktrynalnej, ludzkiej i sumienia. Mogli oni zastanowić się, który u nich wymaga większej uwagi i tym samym wybrać dla siebie warsztaty spośród blisko 20 przewidzianych w kolejnej części forum.

Centralnym punktem wydarzenia była Eucharystia sprawowana o godz. 14.00 pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego w pobliskim kościele pw. św. Michała Archanioła. 

Forum miało także wymiar duchowy,  stąd między konferencjami przewidziano wspólne wielbienie Boga przez śpiew. Podczas całego wydarzenia, w specjalnie przygotowanej kaplicy, trwała nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu, a całość zakończyła się wieczorem uwielbieniem i błogosławieństwem.