• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

Apostolstwo Dobrej Śmierci to wspólnota modlitewna, która przypomina nam o konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Historia Stowarzyszenia jest ściśle związana z kultem Matki Boskiej Bolesnej. Ma on swe źródło w Ewangelii, a jego podstawą są prorocze słowa starca Symeona: „A Twoją dusze przeniknie miecz boleści.”

Celem wspólnoty jest dobre przygotowanie się na ostateczne spotkanie z Bogiem i powierzenie swej ostatniej chwili życia - Matce Bożej Bolesnej. Członkowie Apostolstwa poprzez modlitwę i ofiarę proszą Boga:
- o łaskę wytrwania w dobrem,
- o nawrócenie grzeszników,
- o dobrą i świętą śmierć.