• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

W naszej parafii, wśród różnych grup duszpasterskich, istnieje również Rodzina Serca Jezusa, czego wyraźnym znakiem jest znajdujący się w bocznej kaplicy św. Krzyża, obraz z przebitym włócznią sercem oraz napisem: Straż Honorowa Najświętszego Serca Jezusowego.

Rodzina Serca Jezusowego to ruch duchowy, którego początki sięgają 1971 r. To właśnie w tym roku, dokładnie 7 sierpnia w Kanadzie, Piotr Gendron – późniejszy kapłan (09.12.1944 – 18.09.1991 r.), zainicjował ruch modlitewny, którego celem jest modlitwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa za pomocą krótkiej nowenny, powracającej co cztery miesiące, wieczysta adoracja i zadośćuczynienie Bogu.

Nabożeństwo to, adresowane jest do wszystkich chrześcijan, a szczególnie do ludzi chorych. Każdy kto należy do Rodziny Serca Jezusa zobowiązuje się do modlitwy przez dziewięć kolejnych dni, trzy razy w roku, według wyznaczonych terminów. Każdy z członków modli się sam lub w swojej rodzinie naturalnej, co odpowiada na przykład zachęcie papieża Pawła VI, który wyraził życzenie, aby modlitwa w rodzinach, związana z nabożeństwem do Serca Jezusowego coraz bardziej się rozszerzała dla dobra duchowego wszystkich wierzących.

Sługa Boży Jan Paweł II natomiast, udzielił błogosławieństwa Rodzinie Serca Jezusa, podczas audiencji generalnej w dniu 29 sierpnia 1984 r., w której wzięła udział delegacja z ks. Piotrem Gendronem.

W Rodzinie jest tylu członków, że modlitwa trwa przez cały rok – gdy jedna osoba zakończy dziewięć dni modlitwy kontynuuje ją następna itp. W ten sposób modlitwa trwa nieustannie.

Cała Rodzina Serca Jezusowego zorganizowana jest w ten sposób, że wyróżnia się w niej zespoły zwane również „Rodzinami”, apostołów, członków oraz animatorów – zarówno duchownych jak i świeckich.

Dany zespół składa się z czternastu osób – w naszej Parafii są dwa takie zespoły. Każda osoba podczas dziewięciu dni modlitw odmawia każdego dnia modlitwę codzienną oraz modlitwę zaczerpniętą z Biblii, wskazaną w modlitewniku Rodziny Serca Jezusowego. Każdy członek powinien przestrzegać dni swojej modlitwy w celu zachowania ciągłości nabożeństwa. W razie zapomnienia – którego za wszelką cenę należy unikać – powinno się ją rozpocząć na nowo. Zaniedbanie takie nie jest jednak grzechem. W przypadku, gdy ktoś na przykład z racji poważnej choroby nie może odmawiać swoich modlitw, winien poinformować o tym innych, którzy w takiej sytuacji będą modlić się za niego.

Każdy członek jest powołany do tego aby samemu stać się apostołem, czyli osobą która znajdzie innych trzynaście osób, chcących modlić się wraz z nim, następnie zajmie się wyznaczeniem dat modlitwy i będzie o nich przypominał. Do jego obowiązków należy też zrobienie listy osób wraz adresem oraz przechowywanie jej. Apostoł może znaleźć także drugą rodzinę, ale zasadniczo jest członkiem tylko jednej z nich.

Nad całością czuwają tak zwani odpowiedzialni czyli animatorzy. Ich działalność rozciąga się na Parafię, miasto czy okolicę. Funkcjonuje więc pojęcie odpowiedzialnego rejonowego czy też krajowego. Idealnym rozwiązaniem jest, jeśli każda z rodzin ma swojego duchowego opiekuna w osobie kapłana, dbającego o rozwój duchowy i organizującego w tym celu odpowiednie spotkania formacyjno – modlitewne.

***

Rodzina Serca Jezusowego w naszej parafii istnieje od bardzo dawna. Niestety nie można było dokładnie ustalić od kiedy. Na wspomnianym obrazie zawieszonym w bocznej kaplicy nie zamieszczono bowiem żadnej daty. Wiadomo tylko, że już w 1936 r. na pewno istniała - wynika to z pamiątkowego "Aktu zaciągnięcia się do Straży Honorowej" pani Elżbiety Szymaniak, podpisanego przez ks. Czesława Coftę w dniu 19 czerwca 1936 r.