• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

Celem Parafialnej Rady Ekonomicznej jest wspieranie proboszcza w administrowaniu dobrami materialnymi parafii. Jej opinie mają być pomocą dla proboszcza w podejmowaniu właściwych decyzji w sprawach ekonomicznych (kan. 537 KPK).

Członków Rady wybiera proboszcz. W skład Rady powinni wchodzić parafianie cieszący się powszechnym zaufaniem, szczerze oddani Kościołowi, gotowi lojalnie współpracować z proboszczem, zorientowani w problemach ekonomicznych i finansowych.