• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

Po ponad pięciu latach wznowiliśmy wydawanie naszego parafialnego czasopisma" Z Krasnego Wzgórza". Jest ono kontynuacją wcześniejszych numerów i publikuje m. in. wydarzenia z życia parafii i kościoła, intencje mszalne, "zapowiada" planowane wydarzenia, nadchodzące święta, uroczystości i wszelkie działania, które podejmowane są
i będą w naszej wspólnocie.

Redakcja czasopisma składa się z 10 osób, ale współpracują z nim także inne osoby, m.in. członkowie różnych grup duszpasterskich.

Czasopismo ukazuje się w nakładzie 500 egzemplarzy co miesiąc (za wyjątkiem podwójnych numerów wakacyjnego i świątecznego), zazwyczaj w ostatnią niedzielę miesiąca.

Zapraszamy do udziału w jego redagowaniu. "Niech ono służy wzrostowi wiary w naszych sercach, niech przyczynia się do budowania zdrowej i mocnej wspólnoty parafialnej."

 
 
Adres wydawcy i redakcji: