• 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

Towarzystwo Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu zostało powołane przez Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego, Stanisława Gądeckiego w dniu 8 grudnia 2003 r.

Celem Towarzystwa jest kształtowanie odpowiedzialności za rozwój powołań kapłańskich w Archidiecezji Poznańskiej. Cel ten jest realizowany przez:

 • modlitwę,
 • apostolstwo wiernych,
 • pomoc materialną alumnom i Arcybiskupiemu Seminarium Duchownemu,
 • organizowanie i prowadzenie zebrań, wykładów, seminariów,
 • współpracę z zrzeszeniami przyjaciół innych seminariów duchownych,
 • współpracę z Archidiecezjalną Radą Duszpasterstwa Powołań.

Członkiem Towarzystwa może być osoba fizyczna. Członków przyjmuje Koło Parafialne, a zatwierdza w drodze uchwały Zarząd na podstawie pisemnej informacji Koła Parafialnego.

Zarząd Koła Parafialnego składa się z przewodniczącego, sekretarza i skarbnika, wybranych przez członków Koła i zaaprobowanych przez ks. proboszcza.

Zadaniem Przewodniczącego Koła Parafialnego jest kierowanie działalnością statutową na terenie parafii - w porozumieniu z ks. proboszczem, oraz stały kontakt z Zarządem Towarzystwa.