• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

"Wy zaś wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Otrzymacie moc Ducha Świętego,
który zstąpi na was i staniecie się moimi świadkami (...) aż po krańce ziemi"  (Dz 5,8)

 

Bierzmowanie jest tradycyjnie drugim sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie jest więc dopełnieniem łaski chrztu, daje jej wzrost i pogłębienie, ściślej jednoczy z Chrystusem dzięki Jego Duchowi, głębiej zakorzenia w synostwie Bożym, pomnaża dary Ducha Świętego otrzymane we chrzcie, udoskonala więź z Kościołem, udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem (por. KKK nr 1303).

Bierzmowanie razem ze chrztem tworzy podwójny sakrament (por. KKK nr 1290). Chrzest prowadzi do bierzmowania i domaga się jego, bierzmowanie z kolei wymaga uprzedniego chrztu i rozwija zapoczątkowane przez niego nowe życie. O związku bierzmowania z chrztem świadczy także wyznanie wiary chrzcielnej składane przez kandydatów oraz to, że świadkami bierzmowania są zwykle rodzice chrzestni bierzmowanych (por. KPK kan. 893 §1, §2). 

Obrzęd bierzmowania składa się z trzech wykonywanych równocześnie elementów. Należą do nich:
  1. namaszczenie olejem Krzyżma na czole ochrzczonego,
  2. nałożenie ręki biskupa na jego głowę,
  3. słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Podstawowe informacje dla rodziców i uczniów:

Przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania odbywa się przez 3 lata (w 7 klasie szkoły podstawowej, w 2 i 3 klasie gimnazjum). Podstawowym przygotowaniem jest dwugodzinna katecheza w szkole. Dodatkowym, koniecznym uzupełnieniem, są spotkania z bierzmowanymi przy parafii z podziałem na grupy jeden raz w miesiącu. Spotkania te mają przede wszystkim charakter modlitewno-celebracyjny z możliwością rozmowy na tematy wiary i życia chrześcijańskiego, trwają ok. 45 minut. Spotkania prowadzą:
- w klasach 7 w Lubaszu: ks. wikariusz Zbigniew Wiśniewski,
- w klasach 2: p. Sławomir Łapawa,
- w klasach 3: p. Emilia Poznań,
- w klasach 7 w Miłkowie: p. Małgorzata Gawron.

Dla uczniów, którzy nie mogą w nich uczestniczyć, odbywają się spotkania przy parafii - obecność obowiązkowa (choroba lub inne zdarzenie losowe jest podstawą do usprawiedliwienia nieobecności przez lekarza lub rodziców).

Oprócz udziału w katechezie szkolnej i parafialnej młodzież winna rozwijać swoją relację z Jezusem przez uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. (Msza dla młodzieży w naszej parafii w niedziele o godz. 9:30), nabożeństwach, osobistej modlitwie i korzystaniu z sakramentów. 

Spotkanie z rodzicami młodzieży przygotowującej się do bierzmowania odbywają się w parafii 2 razy w roku: jesienią i wiosną (termin będzie podany w ogłoszeniach parafialnych)

Najbliższe terminy spotkań dla młodzieży: ---

Bierzmowanie dorosłych:
Dorośli, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, mogą zgłosić się na spotkania w parafii.

 

    

Papież Franciszek: "Kiedy przyjmujemy w naszym sercu Ducha Świętego i pozwalamy mu działać, to sam Chrystus staje się obecny w nas i przybiera realne kształty w naszym życiu. To On będzie się poprzez nas modlił, przebaczał, wlewał nadzieję i pocieszenie, aby służyć naszym braciom, stać się bliskim dla potrzebujących i ostatnich, aby tworzyć komunię, rozsiewać pokój"