• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem” (Efez. 5,31)

"A zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego" (Efez. 5,33)  

Zawarcie małżeństwa polega na tym, że mężczyzna i kobieta składają sobie przysięgę wzajemnej, wiernej i dozgonnej miłości, a Chrystus umacnia ich swoją miłością, aby to, co sobie przyrzekli, było możliwe do zrealizowania, aby stało się treścią ich życia. W sakramencie małżeństwa Chrystus zbliża się do nowożeńców i mocą swego Ducha tak ich udoskonala, aby ich ludzka miłość ciągle się rozwijała, pokonując wszystkie próby życia. Odtąd całe życie małżonków ma być przeniknięte miłością Chrystusową, którą mają sobie wzajemnie okazywać. W tym sakramencie Chrystus daje różne łaski konieczne do wypełnienia obowiązków nowego stanu, czyli kształtowania życia małżeńskiego i rodzinnego, tworzenia odpowiedniego klimatu, koniecznego do właściwego wychowania dzieci itp. 

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego:
1. Świadectwo chrztu.
2. Świadectwo ukończenia katechezy na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. 
3. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.
4. Zaświadczenie z poradni życia małżeńskiego.
5. Zaświadczenia z USC (gdy zawierany jest ślub konkordatowy).
6. Dowód osobisty.
7. Jeśli żadna ze stron nie mieszka na terenie parafii, w której zamierzają zawrzeć związek małżeński, wówczas potrzebna jest zgoda proboszcza jednej ze stron na pobłogosławienie związku małżeńskiego poza parafią miejsca zamieszkania.

  Jan Paweł II: "Dotąd dwoje, choć jeszcze nie jedno. Odtąd jedno, choć nadal dwoje".