• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

„A ty podążaj ku końcowi; i spoczniesz, ale powstaniesz do swego losu z końcem dni”
                                                                                                                       (Ks. Daniela 12,13)

 Kanon określa, że pogrzeb kościelny jest prawem każdego wiernego, który odchodzi z tego świata.   

Katechizm Kościoła Katolickiego zwraca uwagę na następujące elementy towarzyszące obrzędowi pogrzebu:
- pozdrowienie wspólnoty - obrzęd pogrzebu rozpoczynamy w duchu wiary, kierując do bliskich zmarłego słowa pocieszenia, a jednocześnie warto wykorzystać okazję na zwrócenie uwagi na to, co przekracza perspektywy "tego świata" i na doprowadzenie wiernych do prawdziwych perspektyw wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego;
- liturgia słowa - wymaga ona szczególnego przygotowania, tym bardziej, że w zebranej wspólnocie mogą znajdować się wierni, którzy rzadko uczestniczą w liturgii, a także ewentualni przyjaciele zmarłego nie będący chrześcijanami. Wygłaszana homilia nie powinna przypominać pochwalnej mowy pogrzebowej, lecz ukazywać misterium śmierci chrześcijańskiej w świetle Chrystusa Zmartwychwstałego;
- ofiara eucharystyczna - przez celebrację Eucharystii wspólnota wiernych, a szczególnie rodzina zmarłego uczy się żyć w łączności z tym, który "zasnął w Panu", przyjmując Ciało Chrystusa, którego zmarły nadal jest żywym członkiem, modląc się za niego i z nim;
- pożegnanie zmarłego - żegnając zmarłego Kościół poleca go Bogu i to przede wszystkim należy podkreślić, a nie fakt, że "oddaje się go ziemi".

                                                                                       

Dokumenty konieczne przy zgłaszaniu pogrzebu:
1. Karta wystawiona przez USC przeznaczona dla administracji cmentarza.
2. Jeśli zmarły/a mieszkał/a w innej parafii – zgoda miejscowego księdza proboszcza na pogrzeb katolicki poza parafią zamieszkania zmarłego.

 

   Jan Paweł II: "Ostatnie słowo Boga w sprawie ludzkiego losu to nie śmierć, leczy życie,
nie rozpacz, lecz nadzieja".