• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

 Transmisja Mszy Świętej przez kamerę
(w przerwach pomiędzy Mszami Świętymi może wystąpić brak transmisji)