• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

Jak co roku, w dzień poprzedzający uroczystość Bożego Narodzenia - w Wigilię, we wszystkich kościołach, także w naszym Sanktuarium, odbyła się Pasterka.

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Przyszedł do nas w ubóstwie i prostocie. Wszechmocny Bóg objawił się w osobie niemowlęcia, niebiańska jasność zagościła w ciemnej szopie, Ten, który nie mieści się w granicach ludzkiego serca i umysłu i do którego wszystko należy, nie miał godnego miejsca, by przyjść na świat. Betlejem stało się pierwszym wieczernikiem, a żłóbek pierwszym ołtarzem i monstrancją.

Już w najbliższą sobotę zapraszamy do sanktuarium na 19.00 na czuwanie modlitewne przed Bożym Narodzeniem.

Trwa adwent, piękny czas radosnego oczekiwania na Chrystusa.