• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

Triduum Paschalne: Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota

Niedziela Palmowa rozpoczęła Wielki Tydzień, który upamiętnia nam ostatnie dni życia Pana Jezusa, ale też przygotowuje nas duchowo do Wielkanocy, okresu wyciszenia, skupienia i przeżywania Męki Chrystusa.

W piątek 07 kwietnia, jak co roku po Mszy św. o godz. 18:00, licznie zgromadzeni wierni, biorąc – jak Jezus Chrystus – krzyż na swoje ramiona, wyruszyli spod Kościoła na ulice Lubasza, by rozważać Mękę i Śmierć Chrystusa, a także dać świadectwo swojej wiary.