• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

“Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy” (por. Iz 66, 10-11)

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia, w którym dziękujemy za nasze życie, ale przede wszystkim chcemy bronić każdego poczętego życia pod sercem każdej z matek na całym świecie.

Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus (Łk 1,31)

25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To w tym dniu Anioł Gabriel objawił się Maryi i zapowiedział narodziny Syna Bożego. Z ludzkiego punktu widzenia Maryja znalazła się w trudnej sytuacji, bo jak miała wytłumaczyć Józefowi swój błogosławiony stan?

Wielki Post to czas nawrócenia, to czas zerwania z grzechem, odwrócenia się od zła i skierowania ku dobru. To czas, w którym podejmujemy duchową pracę nad swoimi postawami, zastanawiamy się, które sfery naszego życia potrzebują uzdrowienia i chcemy świadomie pracować nad ich poprawą.