• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

Wielki Post to czas nawrócenia, to czas zerwania z grzechem, odwrócenia się od zła i skierowania ku dobru. To czas, w którym podejmujemy duchową pracę nad swoimi postawami, zastanawiamy się, które sfery naszego życia potrzebują uzdrowienia i chcemy świadomie pracować nad ich poprawą.

W naszych sercach są różne pragnienia. Czy wśród nich jest miejsce dla Boga?

„Można przeżyć Drogę Krzyżową w kościele,  siedząc w ławce i słuchając rozważań.  Można na stojąco,  siedząco,
w samotności lub w tłumie ludzi zgromadzonych na tym nabożeństwie”, ale można też inaczej.