• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie
to nasze rycerskie hasło.
Ono nas zawsze prowadzić będzie
i świecić jak słońce jasno...

W piątkowy wieczór, 12 czerwca, rozpoczniemy Misje Parafialne przed Nawiedzeniem Ikony Jasnogórskiej. Poprowadzą je Ojcowie Redemptoryści z Torunia.