• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

„Dziękując Chrystusowi Panu za łaskę powołania ministranckiego przyrzekam święte czynności ministranta wykonywać pobożnie, gorliwie i radośnie na Chwałę Bożą. Święty Stanisławie Kostko módl się za nami. Amen.”

12 listopada grupa parafian razem z ks. proboszczem uczestniczyła w III Forum Ewangelizacyjnym w Poznaniu, którego organizatorem była Fundacja Pro Publico, wspierana przez Szkołę Nowej Ewangelizacji „Wspólnota św. Barnaby”.