• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

Przyjmij, Czcigodny Księże,
te słowa ciepłe i szczere,
  wdniu Twoich urodzin
niech Bóg da Ci łask wiele.

"Wtedy będziecie śpiewać psalmy, hymny i inne duchowe pieśni i nucić Panu w swoich sercach" (List do Efezjan 5,19)

Orszak Trzech Króli przeszedł dzisiaj (6 stycznia), już po raz trzeci, ulicami Lubasza.

Obfitości łask i błogosławieństwa Bożego w Roku Pańskim 2019!