• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

W dniach od 7 do 9 czerwca w Goraju odbywał się XXIV Ogólnopolski Festiwal Muzyki Myśliwskiej.

"Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym..."      Dz 2,1-11