• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

PIEŚŃ – „Witaj nam lubaska”:

"Witaj nam Lubaska Matko Jedyna,
uproś nam łaskę u swego Syna,
witaj, ach witaj Niepokalana,
witaj, ach witaj Matko kochana".

NOWENNA
Wszyscy:

Matko Najmilsza i Pani Lubaska Królowo Rodzin. Ty z taką dobrocią spoglądasz na nas z tego cudownego Obrazu, i od tylu wieków otaczasz nas Swoją matczyną opieką. O Matko, która tutaj królujesz w swoim wizerunku, i nie przestajesz odbierać hołdów od ludzi tej ziemi i pielgrzymów, przyjmij i nasze pokorne modlitwy, dziękczynienia, ufności i błagania. Jak przed wiekami, tak i teraz, strzeż i wzmacniaj wiarę naszą cudami i otaczaj matczyną opieką. Usłysz nas o Matko Boska Lubaska – Królowo Rodzin, przyjmij nasze pokorne błagania i wstawiaj się za nami przed obliczem Syna Swego, którego trzymasz w swoich rękach. Wyproś nam u Syna swego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, którą pragnę i tak bardzo potrzebuję. . . 
Maryjo, Matko Boża i Pani Lubaska! Wpatrując się w Ciebie, podziwiamy wielkie rzeczy, jakie uczynił Ci Bóg Wszechmogący. Ty Matko Najmilsza nie tylko strzeżesz dusz naszych, ale i rodzin naszych. Dlatego przychodzimy przed Twój obraz ufni, że wszystkiego potrzebnego dobra, udzieli nam przez Ciebie Bóg Wszechmogący. Amen.

Wychwalajmy Maryję Matkę Syna Bożego
Powtarzamy:
Módl się za nami

Maryjo, Boża Rodzicielko.
Maryjo, przyczyno zbawienia.
Maryjo, Matko Kościoła.
Maryjo, w której Kościół już osiąga doskonałość
Maryjo, z którą Kościół znajduje się u stóp krzyża.
Maryjo, wzorze wiary i miłości.
Maryjo, która jednoczysz człowieka z ofiarą Chrystusa.
Maryjo, wsłuchująca się w natchnienia Ducha Świętego.
Maryjo, Królowo Rodzin.
|Maryjo, szafarko łask wszelkich.
Maryjo, obecna teraz i w godzinę naszej śmierci.
Czuła Matko sierot.
Dziewico – Mistrzyni trwania w miłości.
Nauczycielko milczenia.
Pani wstawiająca się za nami u swego Syna.
Wychowawczyni powołań kapłańskich.
Umocnienie słabych.
Żywicielko głodnych.

PIEŚŃ – „Ze wzgórz Lubasza” 

MODLITWA POCHWALNA DO MATKI BOŻEJ LUBASKIEJ
Wszyscy:

Bądź pozdrowiona, Pani Lubaska, Królowo Rodzin! Już od czterech wieków w naszym kościele królujesz. Matko Najmilsza, puszczy naszej Pani i ludu spracowanego nadziejo. Dzisiaj zebrani przed Twoim obrazem hołd Ci należny składamy. Racz więc błogosławić z Synem Twoim grono wiernego Ci Ludu Bożego. W Twe ręce dziś Pani Lubaska składamy nasze modlitwy i prośby. Przychodzimy do Ciebie jako do ucieczki grzeszników, pełni wiary, nadziei i miłości, wierząc że jesteś najpewniejszą drogą do Chrystusa Zbawiciela. Matko Najlepsza nie tylko strzeżesz dusz naszych,  ale i troszczysz się o nasze życie doczesne. Racz spojrzeć na nas łaskawie i racz wysłuchać naszych dziękczynnych modlitw. Amen.

Powtarzamy: Dziękujemy Tobie – Królowo Rodzin

Za rodziców, którzy przekazali nam życie.
Za cierpliwie kochające matki.
Za nasze rodziny.
Za łzy radości matki i ojca.
Za dom rodzinny.
Za opiekę nad sierotami i wdowami.
Za rodzeństwo.
Za nauczycieli i wychowawców.
Za księży i katechetów.
Za uzdrowionych z choroby.
Za pociechy w smutku i opuszczeniu.
Za wysłuchanych w błaganiu.
Za wyzwolonych z mocy grzechu.
Za wszystkie dobre spowiedzi w naszym życiu.
Za nawróconych pielgrzymów.
Za nadzieję zbawienia przy Twojej pomocy.
Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone za Twoim wstawiennictwem.
Za opiekę nad naszą parafią.

Wspólne błagania i prośby
Powtarzamy: Prosimy Cię Maryjo, pospiesz z pomocą

Matko Boża, polecamy cały Kościół Chrystusowy, byś była Gwiazdą Nowej Ewangelizacji.
Oddajemy Ci Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnice.
Oddajemy Ci w macierzyńską opiekę, chorych cierpiących i samotnych.
Oddajemy Ci nasze rodziny – wejdź w nie i pogódź zwaśnionych, połącz rozdzielonych, umocnij jedność i miłość małżeńską.
Oddajemy Ci dzieci i młodzież – uproś jej zapał dla dobra i wzbudź liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.
Oddajemy Ci w Twoją macierzyńską opiekę nasze pokorne prośby…………………………………………….
Oddajemy Ci przez miłosierdzie Twego Syna naszych zmarłych…………………………………………………….
Oddajemy Ci siebie samych – bądź z nami w każdej chwili naszego życia, prowadź nas i błogosław nam, naszej parafii, Ojczyźnie naszej i całemu światu.

AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ
Wszyscy:

Matko Boża Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,  wszystko czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaje się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i dla pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą,  przez Ciebie, i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam, Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna. Ty zawsze zwyciężasz. Spraw więc wspomożycielko wiernych, by moja rodzina,  parafia i cała ojczyzna były rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim.
Amen.