• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

Przyjmij, Czcigodny Księże,
te słowa ciepłe i szczere,
  wdniu Twoich urodzin
niech Bóg da Ci łask wiele.Niech wzmacnia powołanie,
osłania, kiedy trzeba
i prostą, pewną drogą
prowadzi Cię do nieba.

Śpiewaj sercem kapłańskim
radosne dziękczynienie:
za służbę Chrystusowi,
za wielkie wyróżnienie.

A my się dziś do Ciebie
serdecznie uśmiechamy
i wszystkie swe życzenia
w modlitwę przemieniamy.

                              Szczęść Boże!