• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

Już od jutra, przez cały październik, nabożeństwa różańcowe:

różaniec w Lubaszu od poniedziałku do piątku o 17.30, w soboty o 20.30, w niedziele o 15.30; w Jędrzejewie w dni powszednie o 18.00, w niedziele przed Mszą św. o 10.00. Osobne nabożeństwo dla dzieci: we wtorki, środy i piątki o 16.30.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

"Różaniec „to modlitwa, którą bardzo ukochałem.
Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. [...]
Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy
główne momenty z życia Jezusa Chrystusa.
Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca
serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy,
które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości.
Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi,
tych, o których najbardziej się troszczymy.
W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim".

                                                                                                          Ojciec Święty Jan Paweł II