• 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

               blaskiem jaśnieje noc, nie umrę, nie lecz będę żył, Pan okazał swą moc!!!
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź.
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć.

                      Dzięki składajmy Mu, bo wielka jest jego łaska. 
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku. Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić.
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł aby nas zbawić.