• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

Cele Stowarzyszenia:
- propagowanie kultury religijnej, patriotycznej, 
- wycieczki po regionie, województwie i kraju, 
- pielgrzymki i rajdy rowerowe.

Przy Towarzystwie działają:
- Klub Retro ukazujący sprzęty, zwłaszcza rolnicze z minionych epok, 
- zespół muzyczny Echo Bend.

Zarząd Towarzystwa zbiera się od 4 do 6 razy w roku w gminnej bibliotece.

Towarzystwo liczy 80 członków, a jego prezesem jest Sławomir Łapawa. 

 

Kontakt:

Adam Ratajczak, sekretarz, 

Urząd Gminy Lubasz, ul. Chrobrego 37

- tel. 67 255 60 12