• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

W piątek 07 kwietnia, jak co roku po Mszy św. o godz. 18:00, licznie zgromadzeni wierni, biorąc – jak Jezus Chrystus – krzyż na swoje ramiona, wyruszyli spod Kościoła na ulice Lubasza, by rozważać Mękę i Śmierć Chrystusa, a także dać świadectwo swojej wiary.

W V Niedzielę Wielkiego Postu, zgodnie ze starą tradycją, zasłaniamy krzyże w naszych kościołach, aby w uroczysty sposób odsłonić je podczas Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek.

“Raduj się, Jerozolimo, zbierzcie się wszyscy, którzy ją kochacie. Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy” (por. Iz 66, 10-11)