• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

"Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła.
A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód…" (Mt 4,1)

Wystarczyła Ci sutanna uboga i ubogi wystarczył Ci ślub,
bo wiedziałeś, kim jesteś dla Boga, i wiedziałeś, co Tobie dał Bóg.
                                                                                      ks. Ryszard Szmist

Popielec, czyli Środa Popielcowa,  wypada  46  dni  przed  Wielką  Niedzielą i przypomina  nam o  konieczności pokuty
i duchowego przygotowania się na świętowanie zmartwychwstania Chrystusa.

W niedzielę 26 lutego rozpoczął się 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Tego dnia modliliśmy się za „Naród Polski, aby wierny Ślubom Jasnogórskim pielęgnował cnotę trzeźwości, a także o dobre owoce tegorocznego Kongresu Trzeźwość”.