• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

Geneza
Chór powstał w październiku 2002 r. z inicjatywy ks. proboszcza Symplicjusza Nowaka i pana Mariana Hogla – obecnego dyrygenta.
Skład: Chór tworzy dwadzieścia pięć osób, łącznie z dyrygentem. Jest to chór mieszany w którym śpiewa osiem sopranów, dziewięć altów, cztery tenory i trzy basy. Chór zasila pięć osób dojeżdżających z Czarnkowa i jedna osoba ze Śmieszkowa. Obowiązki Prezesa pełni pani Genowefa Dymek, a gospodarzem jest pan Tadeusz Pawlak.

Działalność
Pierwszy występ miał miejsce 21 listopada 2002 r. – po miesiącu istnienia – w kościele parafialnym.
Chór brał udział w Powiatowym Święcie Pieśni i Muzyki w Połajewie, czterokrotnie w Lubaszu i raz w Trzciance, koncertował również w Katedrze w Poznaniu oraz w kościołach w Kruczu, Gulczu, Białej, Czarnkowie i Krzyżu Wlkp.
Jako chór parafialny uświetnia różne święta, uroczystości kościele i patriotyczne, a także obrzędy religijne – śluby, pogrzeby…
W 2006 r. uczestniczył w Dożynkach Archidiecezjalnych i Wojewódzkich w Lubaszu, wykonując utwory podczas mszy św. dożynkowej na Placu Koronacyjnym.
Ważnym wydarzeniem w życiu Chóru był udział w XII Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Myśliwskiej "O Róg Wojskiego", odbywającym się w dniach 7 - 10 czerwca 2007 r. w Goraju, zdobywając wyróżnienie w klasyfikacji ogólnej zespołów niemyśliwskich. Warto dodać, że specjalnie na tę okoliczność został skomponowany utwór własny.
W dniach 3 - 7 października 2007 r. Chór brał udział w Pierwszych Dniach Kultury Chrześcijańskiej w Lubaszu, koncertując na rozpoczęcie i zakończenie. Po części było to związane z piątą rocznicą powstania Chóru oraz z przeżywanymi po raz kolejny dniami Powiatowego Święta Pieśni i Muzyki, odbywającymi się również w Lubaszu.
W dniu 1 października 2008 r. Chór brał udział w czasie mszy św. inaugurującej II Dni Kultury Chrześcijańskiej w Lubaszu.
Jednym z istotnych wydarzeń w które włączają się chórzyści są tygodniowe obchody Odpustu Parafialnego ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, przeżywane co roku na początku września.

Repertuar
Na repertuar składają się pieśni każdego okresu liturgicznego. Najbogatszy jest zestaw pieśni maryjnych, co z racji istnienia przy Sanktuarium Matki Boskiej jest oczywiste. Chór posiada też trzy pieśni okolicznościowe własnego autorstwa oraz wykonuje również pieśni o charakterze patriotycznym.

Przynależność do Związku Chórów Kościelnych
Zarząd Chóru Parafialnego "Jutrzenka" wysłał dnia 12 marca 2007 r. Kartę Rejestracyjną jako zgłoszenie chęci przynależności do Związku Chórów Kościelnych "Caecilianum" - II Oddział w Poznaniu. Pismem z dnia 28 kwietnia 2007 r. potwierdzono przyjęcie zgłoszenia. Formalnie Chór należy do Związku od 18 maja 2007 r. - czego dowód stanowi Zaświadczenie o wpisie do rejestru Związku Chórów Kościelnych CAECILIANUM, wydane w Warszawie 20 maja 2007r. Numer rejestru członkowskiego: 108/II/2007. Szczegółowe informacje czym jest Związek Chórów Kościelnych znaleźć można na stronie internetowej, której adres zawarty jest w zakładce Linki. Dodać należy, że wraz z przystąpieniem do Związku umieszczono nasz Chór w spisie internetowym wspomnianej strony.
Od października 2007 r. nieformalnie Chór utracił przynależność do Związku Chórów Kościelnych „Caecilianum”. Formalnie nastąpiło to z dniem 1 sierpnia 2008 r.

Varia
Próby odbywają się w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 18:00 w Domu Parafialnym. Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych, szczególnie panów oraz młodzież, pragnących śpiewać na chwałę Bożą. Grupa chórzystów opiekuje się roślinami ozdobnymi na Placu Koronacyjnym. W maju 2007 r. chórzyści otrzymali stroje galowe, wykonane z czarnego materiału z niebieskim dodatkiem. W przypadku panów jest to garnitur wraz z muszką, stanowiącą dodatek do białej koszuli oraz butonierka; panie natomiast ubrane są w garsonkę z efektownym szalem. Stroje te, wykonane przez Zakład Krawiecki ze Sławna są darem Pana Wójta Jana Graczyka, Rady Gminy Lubasz oraz sponsorów.