• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

Misterium Męki Pańskiej - Lubasz, 10.04.2022 r.

W piątek, 08 kwietnia, uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej ulicami Lubasza.

W piątek, 25 marca, w jedności z Papieżem Franciszkiem odmówiliśmy Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.