• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

Misterium Męki Pańskiej - Lubasz, 10.04.2022 r.

W piątek, 08 kwietnia, uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej ulicami Lubasza.

W piątek, 25 marca, w jedności z Papieżem Franciszkiem odmówiliśmy Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 25 marca obchodziliśmy Dzień Świętości Życia ustanowiony w 1998 r. w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II zawarty w encyklice „Evangelium Vitae” ogłoszonej 25 marca 1995 roku.