• 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

               blaskiem jaśnieje noc, nie umrę, nie lecz będę żył, Pan okazał swą moc!!!

Triduum Paschalne

Celem i treścią obchodów Triduum Paschalnego jest celebracja tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przypadającą na 25 marca, Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia.