• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

Już od jutra, przez cały październik, nabożeństwa różańcowe:

Msza św. w intencji Ojczyzny w kaplicy Krzyża Świętego w naszym sanktuarium
godz. 3.00, z 14 na 15 września 2019 r.