• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

Zapraszamy do sanktuarium na czuwanie modlitewne dzisiaj (29.12.) o 19.00

To dobrze życzyć innym i wszystko im przebaczyć (Mieczysława Buczkówna, "Przy Wigilii")

Jak co roku, w dzień poprzedzający uroczystość Bożego Narodzenia - w Wigilię, we wszystkich kościołach, także w naszym Sanktuarium, odbyła się Pasterka.

Ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Przyszedł do nas w ubóstwie i prostocie. Wszechmocny Bóg objawił się w osobie niemowlęcia, niebiańska jasność zagościła w ciemnej szopie, Ten, który nie mieści się w granicach ludzkiego serca i umysłu i do którego wszystko należy, nie miał godnego miejsca, by przyjść na świat. Betlejem stało się pierwszym wieczernikiem, a żłóbek pierwszym ołtarzem i monstrancją.